Foto: Torben Nielsen

Nyt testcenter skal styrke eksporten af energiteknologi

Thursday 23 Jun 16

Contact

Jacob Østergaard
Professor, Head of Center
DTU Electrical Engineering
+4545 25 35 01

Om PowerLabDK

Partner bag PowerLabDK er DTU og Bornholms Forsyning samt en række virksomhedspartnere: ABB, Balslev, Dansk Energi, Dong Energy A/S, Energinet DK, IBM, NKT Cables, Siemens, Vattenfall og Vestas.

Laboratoriefaciliteter

PowerLabDK består af laboratoriefaciliteter på DTU i Lyngby, Ballerup og Risø, samt på Bornholm. De omfatter bl.a.:

  • Elbiler med fokus på systemintegration
  • Test og udvikling af roterende maskiner og drives
  • Verdens største forstærker af sin slags, der kan anvendes til performancetest af elektriske komponenter    
  • Europas kraftigste digitale realtidssimulator til undersøgelse af det komplekse samspil mellem enkeltkomponenter og det samlede energisystem
  • Det bornholmske energisystem hvor 2.000 husstande aktuelt indgår i et forsøg, der netop har modtaget Europas fornemmeste bæredygtighedspris: Sustainable Energy Award
Når dørene den 23. juni bliver åbnet til test- og udviklingscenteret PowerLabDK på DTU, sker det med indvielsen af tre nye laboratorier, der har fokus på fremtidens energisektor med bl.a. digitalisering og smart grids. Centeret har desuden mulighed for at gennemføre storskalaforsøg på Bornholm.

Sidste år deltog virksomheder og organisationer i 75 procent af aktiviteten i PowerLabDKs laboratorier, og med de nye faciliteter er håbet at øge dette samarbejde.

De nye laboratorier er bl.a. blevet udstyret med verdens største forstærker af sin slags til performancetest af elektriske komponenter, f.eks. ladestandere til elbiler, og med Europas kraftigste digitale realtidssimulator til udvikling og test. Den kan bruges til undersøgelser af det komplekse samspil mellem enkeltkomponenter, f.eks. mellem strøm produceret af vindmøller og det samlede energisystem.

Nødvendigt med velfungerende innovationskæde

”Hvis danske virksomheder skal kunne fastholde deres position som markedsledere inden for udvikling og salg af energiteknologiske løsninger, har vi brug for en velfungerende innovationskæde. Samarbejde med universitetsforskere har vist sig at gøre os i stand til tidligt at spotte nye muligheder, som vi kan omdanne til de produkter, vi kan sælge i fremtiden,” siger Niels B. Christiansen, koncernchef, Danfoss.

”Med DTU's nye PowerLab får vi ikke kun mulighed for at samarbejde med forskere og studerende, men mindst lige så væsentligt også med andre virksomheder, energiselskaber og myndigheder. Disse nye samarbejder er en forudsætning for at kunne levere løsninger til fremtidens energisystemer, som i disse år gennemlever store forandringer, der kræver løsninger udviklet på tværs af både aktører og fagligheder,” siger han.

Test i stor skala

Det særlige ved PowerLabDK er, at det giver mulighed for at teste nye teknologier hele vejen ud til slutbrugerne, hvilket der er stor interesse for blandt udenlandske købere af dansk energiteknologi.

Et af laboratorierne i PowerLabDK giver således adgang til hele det bornholmske elnet, hvor det eksempelvis er muligt at gennemføre prognoser af energiforbruget og efterfølgende måle, om de holdt stik, ligesom forbrugerne kan inddrages.
I øjeblikket tester 2.000 bornholmske forbrugere f.eks. anvendelsen af
deres varmepumper, så de i størst mulig grad bruger strøm, når der er rigeligt af den.

Skal sikre dansk førsteplads
"Samarbejde med universitetsforskere har vist sig at gøre os i stand til tidligt at spotte nye muligheder, som vi kan omdanne til de produkter, vi kan sælge i fremtiden."
Niels B. Christiansen, koncernchef, Danfoss

”Dansk energiteknologi er en succeshistorie. Mere end en tiendedel af Danmarks samlede vareeksport er energiteknologiske løsninger, og det bringer os i front som det land i Europa med størst energiteknologisk eksport. Eksporten var en smule vigende sidste år. Konkurrencen er stigende. Så der er god grund til at gøre en ihærdig indsats for at fastholde den danske position i markedet,” siger Morten Bæk, direktør i Energistyrelsen.

Historisk hænger den danske styrkeposition sammen med Danmarks ekspertise indenfor udnyttelse af vindenergi, som i dag udgør 40 procent af den danske elforsyning.

”Fremadrettet vil der også være gode muligheder for dansk energiindustri, hvis vi kan biddrage med løsninger på de udfordringer, som eksempelvis digitalisering af hele energisektoren og en mere kosteffektiv udnyttelse af vindenergien udgør. Det er bl.a. nogle af de områder, som et samarbejds- og testcenter som PowerLabDK vil kunne bidrage til at skabe løsninger på, som danske virksomheder efterfølgende kan anvende og sælge,” siger Morten Bæk.

Se TV2 Lorrys nyhedsindslag om åbningen af PowerLabDK.

Fotos fra indvielse af PowerLabDK

Fotos: Torben Nielsen

Foto: Torben Nielsen 

Foto: Torben Nielsen 

Foto: Torben Nielsen 

Foto: Torben Nielsen 

Foto: Torben Nielsen 

   

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.cee.elektro.dtu.dk/News/Nyhed?id=F3B3C8FA-951A-4910-92A1-A2AEA08F0C59
20 AUGUST 2019