produced water

På vej mod nul skadelig udledning

Friday 29 Nov 19
|

Indkaldelse af forslag til Produceret vand

Du kan indsende forslag til det nye Producerede vandprogram ved at udfylde vores ideation formular. Forslagene skal indsendes inden den 14. januar 2020 via denne e-mail.

DHRTC starter et nyt forskningsprogram med fokus på Produceret vand med visionen om at al udledning i fremtiden er uskadelig. Forskere fra hele landet blev inviteret til at deltage i en kick-off workshop for at identificere de bedste måder at nå målet på.

DHRTC forsker for at forbedre den fremtidige produktion af olie og gas fra den danske del af Nordsøen gennem øget omkostningseffektivitet og reduceret miljøpåvirkning. Det nye forskningsprogram sigter mod at reducere miljøvirkningerne på havet.

Når oliefelterne i Nordsøen modnes, stiger mængden af produceret vand der kommer op med den producerede olie. I øjeblikket renses og udledes en stor del af dette vand til havet i overensstemmelse med de danske regler. Målet med forskningsprogrammet for Produceret vand er at finde måder at forbedre vandrensningen på for fuldstændigt at fjerne skadelige stoffer i vandet før udledningen eller udvikle alternativer til udledningen af produceret vand til havet.

For at rammesætte forskningen omkring det producerede vand har DUC-operatøren, Total, beskrevet hvordan vandhåndteringssystemerne fungerer offshore og hvilke udfordringer der er forbundet med vandbehandlingen. Dette input dannede grundlag for en kick-off workshop med deltagere fra alle partnere i DHRTC-netværket, hvilket forventes at føre til en række lovende projektforslag. Forslagene til forskningsprogrammet vælges i begyndelsen af 2020, og forskningsaktiviteter påbegyndes kort derefter.

Produceret vand
Produceret vand er et biprodukt ved produktion af olie og gas fra de modne danske felter. Faktisk produceres der ca. 5 gange så meget vand som olie. Vandet adskilles fra olien i et procesanlæg, renses og udledes derefter. Der er strenge grænser for, hvor meget olie der er tilladt i det udledte vand, men DHRTC sigter mod at finde måder hvorpå udledningen af skadelige stoffer helt kan undgås.

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.cee.elektro.dtu.dk/news/Nyhed?id=%7B7C9CFE08-B5E5-457F-A4BC-9E69E8CBC5DD%7D
18 MAY 2021