Traktor. DYNAMO 28

Når traktorer er førerløse

Friday 23 Mar 12

Contact

Mogens Blanke
Professor
DTU Electrical Engineering
+45 45 25 35 65

Nu er det ikke længere nødvendigt at have mennesker bag rattet, når traktoren skal køre halmen i hus. Landbrugsmaskiner kan nemlig køre uden fører og tilmed med stor nøjagtighed og pålidelighed.

Europas største producent af landbrugsmaskiner, tyske Claas, har i et forskningssamarbejde med DTU Elektro udviklet et styresystem for landbrugsmaskiner, som integrerer bl.a. GPS-teknologi og stereokamerateknologi (også kaldet stereovision) i et samlet, optimeret system. Samarbejdet er foregået mellem virksomhedens danske afdeling, Claas Agrosystems, Rufus Blas, der var erhvervs-ph.d. og nu er ansat i Claas, samt professor Mogens Blanke, DTU Elektro.

Netop kombinationen af teknologierne til brug for automatiske styresystemer og de grundlæggende koncepter bag systemet er nu patenteret.

”Det er første gang, nogen har kombineret stereovision og GPS i ét samlet system, hvorved vi også får adgang til hastighedsinformation, teksturinformation og højde- og afstandsinformation. Det er det, der har været udfordringen,” fortæller Mogens Blanke.

Læs hele nyheden som har været bragt i DYNAMO nr. 28  

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.cee.elektro.dtu.dk/news/Nyhed?id=%7B960C7EDD-10F8-4A8F-9F01-BE1E6464BB56%7D
15 NOVEMBER 2019