WAsP 12.6

Softwaren WAsP fra DTU Vindenergi opgraderet med adgang til data fra Global Wind Atlas

Friday 22 Jan 21
|

Contact

Brian Ohrbeck Hansen
Senior Development Engineer
DTU Wind Energy
+45 46 77 50 23

Med WAsP 12.6 introducerer DTU Vindenergi automatisk import af Generalised Wind Climate filer fra det Globale Vindatlas (Global Wind Atlas). Dette gør det muligt for WAsP-brugere hurtigt at foretage en indledende beregning af vindressource, placering og energiproduktion for vindmøller og vindmølleparker.

Når der indsættes en Generalised Wind Climate fil (GWC) fra det Globale Vindatlas i WAsP-softwaren, bruger WAsP koordinaterne for meteorologi-stationer, vindmøller, reference sites og ressourcekort til at beregne placeringen af et centrum for interpolering. Derefter bruger WAsP en algoritme til at tildele vægte til GWC-filer fra Global Wind Atlas og beregne et interpoleret GWC.

Seniorudviklingsingeniør Brian O. Hansen kommenterer den nye WAsP-version:
“WAsP 12.6 giver nem og korrekt adgang for WAsP-brugere til vindklima data fra det Globale Vindatlas. Dette gør det muligt for WAsP-brugere hurtigt at foretage præliminær beregning af vindressource, placering og energiproduktion for vindmøller og vindmølleparker.”

Læs mere om WAsP version 12.6:
WAsP Suite 2021-A released - WAsP

Læs mere om WAsP:
Wind energy industry-standard software - WAsP

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.cee.elektro.dtu.dk/news/Nyhed?id=%7BA85F9805-01D5-45C8-ABBD-1A3B048BC4FC%7D
5 MARCH 2021