Fra venstre: Institutdirektør Kristian Stubkjær, DTU Elektro, lektor og legatmodtager Ole Ravn, DTU Elektro, prorektor Anders Bjarklev, sektionsleder og ph.d.-vejleder Thomas Kiørboe, DTU Aqua, ph.d.-studerende Mie Hylstofte Sichlau, DTU Aqua, kst. institutdirektør Fritz Köster, DTU Aqua. (foto Thomas Hjort Jensen)

Legater til både vandlopper og robotter

Monday 14 Nov 11

Der var støtte til to projekter på henholdsvis DTU Aqua og DTU Elektro, da Dr. Techn. A.N. Neergaard og Hustrus fond blev uddelt fredag den 12. november.

Ph.d.-studerende ved DTU Aqua Mie Hylstofe Sichlau modtog penge til et forskningsprojekt, hvor hun ved at undersøge planktonorganismers 'kønsliv' kan opnå en større indsigt i havets økologi og måden arter udvikler sig på. Det skal blandt andet ske ved at analysere vandloppers dna for at udrede, om de er 'polygame'.  

Lektor Ole Ravn fra DTU Elektro fik støtte til at opbygge en testfacilitet med en robotarm. Faciliteten - en automationscelle - skal bruges, når man skal udvikle og implementere automations- og robotsystemer, som senere kan anvendes i industrien for at øge produktiviteten.

News and filters

Get updated on news that match your filter.
https://www.cee.elektro.dtu.dk/news/nyhed?id=%7B4367BE4E-A0DE-43AB-B264-43CCE3D46788%7D
19 APRIL 2021