Foto: Bjørn Lymann Jespersen

EliteForsk-stipendier uddelt til forskertalenter

Friday 27 Feb 15
|
by Bjørn Lymann Jespersen
Tre ph.d.-studerende fra DTU fik overrakt rejsestipendiater ved den årlige Eliteforsk Konference. Konferencen fejrede desuden de øvrige prismodtagere fra Sapere Aude-programmet og lederne af de nye Centers of Excellence.

Tre ph.d-forskere var blandt modtagerne, da HKH Kronprinsesse Mary og Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen d. 26. februar overrakte en lang række priser ved EliteForsk Konferencen på Ny Carlsberg Glyptotek i København. Konferencen blev holdt i festsalen, der var proppet til randen med forskere og prismodtagere.

20 af de uddelte priser var EliteForsk-rejsestipendier på hver 200.000 kroner, der gik til talentfulde ph.d.-studerende. Her var DTU repræsenteret med de tre stipendiemodtagere Mads Sielemann Jakobsen fra DTU Compute, Mia Schou Møller Lund fra DTU Byg og Anders Filsøe Pedersen fra DTU Fysik. Alle tre var stolte og glade for hæderen og glæder sig nu til at bruge pengene til at blive endnu bedre inden for deres forskningsområde.

Her kan du læse mere om de tre prismodtagere, og hvad pengene skal bruges til:

Mads Sielemann Jakobsen, 26 år, forsker i matematik.

Mads beskæftiger sig med abstrakt og anvendt harmonisk analyse, der kan anvendes til billed-, radar-, lyd- og signalanalyse samt stemmegenkendelse. Hans fokus er mest på teorien bag anvendelserne.
Stipendiet skal bruges til et besøg på ”Norbert Wiener Center for Harmonic Analysis and Applications” som ligger en lille times kørsel fra Washington, D.C. ved University of Maryland. Her vil han beskæftige sig mere med de konkrete anvendelser. Udover besøget i USA håber Mads også, at stipendierne kan dække rejseomkostninger til flere kortere ophold hos forskningsgrupper i Norge og Østrig samt forskellige konferencer og sommerskoler. Og alt det, inden han er færdig med sin ph.d. om halvandet år.


Mia Schou Møller Lund, 27 år, forsker i byggeteknik og byggematerialer.

Mie forsker i hvordan, man kan forbedre holdbarheden af materialerne, der anvendes i de såkaldte perlekædebroer. Hendes ph.d. handler om den drænbeton, der skal lægges oven på perlekædebroerne. Det har nemlig en lang række egenskaber, der kan gøre broerne mere holdbare.
Hun vil bruge pengene til at styrke Danmarks forskning i drænbeton internationalt. Hun skal være en del af en forskningsgruppe på Iowa State University, der er specialiseret i design af drænbeton. Forskningen skal blandt andet bruges til at optimere drænbeton til det danske vejr og gentagen frost og tø.


Anders Filsøe Pedersen, 25 år, forsker i fysik.

Anders forsker i, hvordan man forbedrer brintbaserede brændselsceller ved at finde en bedre katalysator til oxygen-reduktion-reaktionen, der har indflydelse på energitabet i cellerne. Hvis det lykkes ham at finde en bedre katalysator, kan energi-lagring blive en realitet. Derved kan forbruget af fossile brændstoffer reduceres.
Pengene skal bruges til at forlænge hans ophold på SLAC (Stanford Linear Accelerator Center), der er en del af Stanford Universitet i USA. Her har han nemlig adgang til udstyr, der er essentielt for hans forskning.


Ud over de tre stipendie-modtagere blev modtagerne af Sapere Aude bevillingerne 2014 og centerlederne af de nye Centers of Excellence også hædret med blomster og klapsalver. Også her var DTU repræsenteret.


Sapere Aude:

Yngre talenter:
Maria Escudero Escribano, DTU Fysik
Krzysztof Iwaszcuk, DTU Fotonik

Forskningsledere:
Philip Bille, DTU Compute
Niels Gregersen, DTU Fotonik
Morten Sommer, DTU Systembiologi
Sine Reker Hadrup, DTU Veterinærinstituttet

Topforskere:
Leif Katsuo Oxenløwe, DTU Fotonik
Ole Sigmund, DTU Mekanik


Centerledere:
Anja Boisen, DTU Nanotech
Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, DTU Elektro
Leif Katsuo Oxenløwe, DTU Fotonik

Læs mere om centrene her.

News and filters

Get updated on news that match your filter.