Jeanne Moënne-Loccoz (Foto: Vissing Fonden)

Fond uddeler priser til studerende inden for grøn omstilling af energiforsyningen

Monday 22 Nov 21
|

Contact

Mattia Marinelli
Associate Professor, Head of Section
DTU Wind
+45 46 77 49 55
Vissing Fondens Energipris er netop uddelt for første gang til studerende på de danske universiteter, der har skrevet de bedste kandidatafhandlinger om, hvordan omstillingen af energiforsyningen kan ske på en effektiv og bæredygtig måde.

Feltet af ansøgninger til Vissing Fondens Energipris var så stærkt, at bedømmelseskomiteen valgte at uddele både en førstepræmie og to andenpræmier blandt de indsendte kandidatafhandlinger om grøn omstilling af energiforsyningen. 

”Danmark har en stærk talentskare af studerende på universiteterne inden for fremtidens energiformer. Det kom også til udtryk i de kandidatafhandlinger, som vi vurderede i forhold til at modtage Vissing Fondens Energipris,” fortæller et medlem af bedømmelseskomiteen, Hans-Henrik Eriksen, som også er bestyrelsesformand i Vissing Fonden.

Vissing Fonden støtter også forskningsprojekter inden for bæredygtig energi med fokus på indsatser, der kan bidrage til at udbrede brugen af energieffektive og vedvarende energiteknologier. 

Vinderafhandling med link til Samsø og EU
Førstepræmien i Vissing Fondens Energipris på 30.000 kr. tilfalder Dawid Jozwiak, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet for specialet: Harnessing Flexibility from Electric Vehicles for Optimal Operation of Integrated Community Energy Systems.

”David Jozwiak har lavet et originalt speciale, hvor han har udviklet avancerede løsninger til at producere og lagre el fra solceller ved Samsø Marina til fleksibelt og smart at oplade elbiler. David Jozwiak har allerede publiceret to videnskabelige artikler og et konferencebidrag om resultaterne, og projektet er udført sammen med en virksomhed, Samsø Energiakademi, og som led i et EU-forskningsprojekt,” fortæller Arne Remmen fra bedømmelsesudvalget. 

To andenpladser
To specialer konkurrerede om andenpladsen. Bestyrelsen for Vissing Fonden besluttede derfor at uddele to andenpræmier på hver 20.000 kr. til Tilde Lyngsø Rye og Jeanne Moënne-Loccoz.

Jeanne Moënne-Loccoz, Institut for Elektroteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, får en andenplads for specialet: Assessment of the provision of frequency control by a biogas plant for the Bornholm power system.

”Jeanne Moënne-Loccoz har lavet en interessant vurdering af at anvende et lokalt biogasanlæg på Bornholm til at balancere energisystemet, som ellers får mere og mere af den vedvarende energi fra fluktuerende kilder som sol og vind. Jeanne har undersøgt både de tekniske og økonomiske aspekter af at anvende biogassen til det formål,” fortæller Arne Remmen.

Tilde Lyngsø Rye, Institut for Mekanik og Produktion, Aarhus Universitet, får ligeledes en andenplads for specialet Decarbonisation of the electricity, heating and transport sector på Samsø.

Tilde Lyngsø Rye har anvendt en energimodel for Samsø til at vurdere de klimamæssige og økonomiske effekter af at installere en varmepumpe på et fjernvarmeværk. Desuden har Tilde har Lyngsø Rye lavet en interessant undersøgelse af synergierne ved et integreret energisystem på tværs af sektorerne i et klimamæssigt perspektiv. 

Om Vissing Fonden og støtte til energiområdet

Vissing Fonden har stiftet Vissing Fondens Energipris, som kan søges af kandidatstuderende, der laver afhandlinger om, hvordan omstillingen af energiforsyningen kan ske på en effektiv og bæredygtig måde.

Vissing Fonden støtter også forskning i bæredygtig energi for alle, hvor indsatsen medvirker til at udbrede brug af energieffektive og vedvarende energiteknologier. Bæredygtig energi er et af FN’s 17 verdensmål i udviklingsdagsordenen frem mod år 2030. 

Yderligere oplysninger om Vissing Fonden

Yderligere oplysninger:
Hans-Henrik Eriksen, bestyrelsesformand i Vissing Fonden, tlf.: 20 60 79 81, mail: eriksenhanshenrik@gmail.com

Bedømmelsesudvalget bag Vissing Fondens Energipris:
Arne Remmen, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Eskild Holm Nielsen, TECH-fakultetet, Aarhus Universitet
Chresten Træholt, DTU-Elektro, Danmarks Tekniske Universitet
Hans-Henrik Eriksen, bestyrelsesformand i Vissing Fonden.

News and filters

Get updated on news that match your filter.