Fra venstre: bestyrelsesformand i AEG Elektronfonden, Hans Peter Jensen, prismodtager Rafael Taboryski, rektor Anders Bjarklev, advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen, AEG Elektronfonden. Foto: Thorkild Amdi Christensen.

AEG Elektronprisen 2012 til nanoforsker

Monday 10 Sep 12

Contact

Rafael Taboryski
Professor
DTU Nanolab
+45 45 25 81 01
AEG Elektronfondens elektronpris på 50.000 kr. er netop blevet uddelt. I år gik prisen til lektor Rafael Taboryski fra DTU Nanotech.

Rafael Taboryski modtager prisen for sit store bidrag til arbejdet med at inkorporere mikro-og nanolitografiske mønstringsmetoder, som bruges inden for sprøjtestøbningsprocesser, hed det i rektor Anders Bjarklevs begrundelse for tildelingen, og han fremhævede samtidig Rafael Taboryskis forbilledlige evne til at bringe denne forskning i spil i industrien. Han evner at finde unikke kommercielle muligheder for forskningen – til stor gavn for hans industrielle samarbejdspartnere. 

Rafael Taboryski forsker i udvikling af metoder til nanostrukturering af plastoverflader bl.a. til brug i 'micro- and nanofluidic chips' til biologisk forskning og bioteknologisk produktudvikling. Nanostrukturering kan også bruges til at tilføre overflader specielle funktioner f.eks. selvrensende egenskaber. Rafael Taboryski arbejder desuden med at udvikle ledende plastelektroder til detektion af biologiske signalstoffer.

Denne forskning foretager han i tæt samspil med dansk industri igennem flere projekter – eksempelvis i NanoPlast-platformen, et højteknologisk forskningsprojekt, som han har været primus motor i at etablere, og som er støttet af Højteknologifonden.

News and filters

Get updated on news that match your filter.